Content Protection by DMCA.com
xem thêm

I. Khuyến mại đăng ký thành viên.

thời gian khuyến mãi: từ bây giờ
đối tượng khuyến mãi: các thành viên nhà cái sổ Đỏ Casino
nội dung khuyến mãi: Sau khi đăng ký và điền đầy đủ thông tin, có thể đăng ký nhận khuyến mãi 20,000đ tiền mở tài khoản.
Điều kiện và điều khoản: Tiền tặng thưởng chỉ giới hạn trong trò chơi xổ sổ, nếu bạn không đặt cược theo đúng quy định, tiền tặng thưởng và tiền thắng sẽ bị hủy bỏ.

số đỏ casino
số đỏ casino

II. Khuyến mại khi tải app

Chi tiết khuyến mãi:
thời gian khuyến mãi: từ bây giờ
đổi tượng khuyến mãi: các thành viên nhà cái sổ Đỏ Casino
nội dung khuyến mãi : thành viên mới sau khi đăng ký thành công, hoàn thiện thông tin cá nhân , tải app
Tiền thưởng (VND) : 30.000đ

 

xem thêm

I. Giới thiệu bạn bè nhận tiền thưởng

Giới thiệu bàn bè nhận tiền
Giới thiệu bàn bè nhận tiền

Giới thiệu bạn bè nhận tiền thưởng:
Đối tượng khuyến mãi: giới thiệu bạn bè chơi chỉ cần nạp lần đầu 100k là có thề nhận thưởng lên đến 950k
nội dung khuyến mãi: Giải thưởng của sự kiện này có thể được xếp chồng lên nhau, ví dụ, nếu bạn giổi thiệu thành viên đầu tiên, bạn có thể nhận được 30,000, nếu bạn giới thiệu thành viên thứ hai, bạn có thể nhận được 40,000

nhà cái số đỏ casino

2.ĐIỀU KIỆN THAM GIA Giới thiệu bàn bè nhận tiền

1. Tất cả người chơi, mọi địa chỉ đăng ký, email, sổ điện thoại, IP đăng nhập và cùng sổ thè ngân hàng đêu được coi là cùng một người và chỉ được hưởng một chiết khấu. Nếu một thành viên đăng ký tài khoản nhiều lần, công ty sẽ giữ lại hoặc thu hồi quyền được hưởng Ưu đãi của thành viên đó.

2. Nếu thành viên có mâu thuẫn về khuyến mại, để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên và tránh việc lạm dụng Ưu đãi, sodo casino có quyền yêu cầu thành viên cung cấp thông tin chi tiết để xác nhận xem có được hưởng Ưu đãi không

3. Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, sổ Đỏ Casino có quyền giải thích cuổi cùng và quyền thay đổi, dừng, hủy bỏ hoặc thu hòi Ưu đãi mà không cần thông báo

4. Đăng kí thành viên thành công xong nhất định phải điền đầy đủ thông tin họ tên, sổ điện thoại liên lạc, địa chỉ hòm thư điện tử. Nếu thông tin bị sai lệch hoặc không đúng như thông tin đã đăng ký, công ty có quyền truất quyền nhận giải của thành viên trúng thường.

xem thêm

Khuyến mại hội viên mới

Khuyến mại hội viên mới
Khuyến mại hội viên mới

Thời gian khuyến mãi: Tùy thuộc vào thời gian hoạt động kết thúc Đối tượng khuyến mãi: Áp dụng cho tất cả các hội viên của sổ Đỏ Casino Yêu cầu khuyến mãi:
1.Chỉ dành cho thành viên mới nạp hai lần đầu tiên
2.Chỉ áp dụng cho thể loại xổ sổ
3.Chỉ áp dụng nạp tiền bằng phương thức chuyển qua Thẻ ngân hàng

Khuyến mại hội viên mới
Khuyến mại hội viên mới

LƯU ý: Chỉ áp dụng nạp tiền bằng phương thức chuyển qua Thẻ ngân hàng
Tiền tặng thường chỉ giới hạn trong trò chơi xổ số, nếu bạn không đặt cược theo đúng quy định, tiền tặng thưởng và tiền thắng sẽ bị hủy bỏ

Một số quy định tại nhà cái số đỏ casino

  1. Một hội viên chỉ được đăng ký một tên đăng nhập, một địa chỉ, một địa chỉ Email, một sổ điện thoại, địa chi IP với tài khoản ngân hàng phải đúng chi một người duy nhất. Thời gian khuyến mãi chỉ áp dụng cho 2 lần nạp đầu tiên. Nếu thành viên nào có hành vi đăng ký thêm một tên đăng nhập thì công ty chúng tôi sẽ lưu lại và thu lại quyền Ưu đãi của hội viên.

2. Nghiêm cấm sử dụng một tên tài khoản đăng nhập hoặc nhiều tài khoản đăng nhập lạm dụng hành vi cược đổi, chuyên sử dụng hành vỉ vi phạm đặt cược, phòng tránh công ty chúng tôi hủy bò tất cả quyền lợi tham gia khuyến mãi và tất cả những khoản thẳng lợi của bạn.

3. Nếu thành viên có tranh chấp về sự kiện, để đảm bảo quyền lợi của đôi bên và tránh việc lạm dụng danh tính, số đỏ Casino có quyền yêu cằu thành viên cung cấp thông tin chi tiết để xác nhận xem mình có đủ điều kiện nhận Ưu đãi hay không.

4. Đăng kí thành viên thành công xong nhất định phải điền đầy đủ thông tin họ tên, sổ điện thoại liên lạc, địa chỉ hòm thư điện tử. Nếu thông tin bị sai lệch hoặc không đúng như thông tin đã đăng ký, công ty có quyền truất quyền nhận giải của thành viên trúng thường.

xem thêm
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 幸运注单pc.jpg
 

Khuyến mại đơn cược may mắn

Đổi tượng khuyến mãi: Áp dụng cho tất cả các Hội viên của sổ đỏ Casino.
Nội dung khuyến mãi: Tất cả các hội viên tiến hành đặt cược có số đuôi đặt cược 6666,666 và 66 thì quý hội viên sẽ nhận được khuyến mãi ưu đãi như sau:
Tiền tặng thưởng chỉ giới hạn trong trò chơi xổ sổ, nếu bạn không đặt cược theo đúng quy định, tiền tặng thưởng và tiền thắng sẽ bị hủy bỏ.

Khuyến mại đơn cược may mắn
Khuyến mại đơn cược may mắn
 

Ví dụ: Đơn đặt cược B0777619169150754666, có ba số đuôi 666 sẽ được khuyến mãi 660.000 vnd

Quy định nhận thưởng khuyến mại đơn cược may mắn tại số đỏ casino

1. Một hội viên chỉ được đăng ký một tên đăng nhập, một địa chỉ, một địa chì Email, một sổ điện thoại, địa chỉ IP vói tài khoản ngân hàng phải đúng chi một người duy nhất. Nếu thành viên nào có hành vi đăng ký thêm một tên đăng nhập thì công ty chúng tôi sẽ lưu lại và thua lại quyền ưu đãi của hội viên đó.

2. Nghiêm cấm sự dụng một tên tài khoản đăng nhập hoặc nhiều tài khoản đăng nhập lạm dụng hành vi cược đổi, chuyên sử dụng hành vi vi phạm đặt cược, phòng tránh công ty chúng tôi hủy bỏ tất cả quyền lợi tham gia khuyến mãi và tất cả những khoản thắng lợi của bạn.

3. Nếu thành viên có tranh chấp về sự kiện, để đảm bảo quyền lợi của đôi bên và tránh việc lạm dụng danh tính, số đỏ Casino có quyền yêu cầu thành viên cung cấp thông tin chi tiết để xác nhận xem mình có đủ điều kiện nhận ưu đãi hay không.

4. Để tránh sự khác biệt trong cách hiểu văn bản, nhà cái số đỏ casino có quyền giải thích cuối cùng, cũng như quyền thay đổi, dừng, hủy bỏ hoặc thu hồi chiết khấu mà không cần thông báo.